Dərs 4| Layerlər,Təbəqələr, Bitmap və Vektor

Bu video dərsdə Pencil2D proqramındakı layer yəni təbəqə funksiyasını və Bitmap və Vector layerlərinin fərqlərini öyrənirik.