Dərs 3| Səhnələrlə iş

Bu video dərsdə Pencil2D proqramındakı səhnələrlə işləməyi, istədiyimiz sayda səhnə yaradaraq animasiya çəkməyi öyrənirik.