Dərs 5| Surətini yaratmaq funksiyası və Arxa fon

Bu video dərsdə Pencil2D proqramında obrazları hər səhnədə ayrı çəkməmək üçün kopyalamağı və arxa fon yaratmağı öyrənirik.