Uşaqlar üçün proqramlaşdırma dərsləri

Günümüzün rəqəmsal dünyasında artıq proqramlaşdırma və alqoritmik düşüncə təməl bacarıqlardan biri hesab olunur. Problem həll etmə, yaradıcılıq, məntiqi təffəkkür, tənqidi- yanaşma  kimi 21 əsr bacarıqlarının inkişaf etdirdiyimiz dərslərimizdə, uşaqlar öz animasiyalarını, videolarını, oyunlarını hazırlamaqla əyləncəli formada ilkin proqramlaşdırma vərdişlərini əldə edirlər. 

Dərslərimiz şagirdlərin aşağıdakı mövzularda bilik və bacarıqlarının inkişaf etməsinə xidmət edir:

Niyə bizi seçməli?

Tədris proqramı haqqında ümumi məlumat: 


Dərslərdə icra olunan nümunə tapşırıqlardan bəziləri (Modul 1)


 Nümunə izah: Məntiq əməliyyatları

Nümunə tapşırıq: Virtual robotun proqramlaşdırılması (şagird izahı)


Qeydiyyat üçün link: https://forms.gle/45femFY9vRA3nXJ16

Əlaqə nömrəsi: 050 716 04 96

www.edtech.az