Uşaqlar üçün proqramlaşdırma dərsləri

Günümüzün rəqəmsal dünyasında artıq proqramlaşdırma və alqoritmik düşüncə təməl bacarıqlardan biri hesab olunur. Problem həll etmə, yaradıcılıq, məntiqi təffəkkür, tənqidi- yanaşma  kimi 21 əsr bacarıqlarının inkişaf etdirdiyimiz dərslərimizdə, uşaqlar öz animasiyalarını, videolarını, oyunlarını hazırlamaqla əyləncəli formada ilkin proqramlaşdırma vərdişlərini əldə edirlər. 

Dərslərimiz şagirdlərin aşağıdakı mövzularda bilik və bacarıqlarının inkişaf etməsinə xidmət edir:

Niyə bizi seçməli?

Tədris proqramı haqqında ümumi məlumat: 


Dərslərdə icra olunan nümunə tapşırıqlardan bəziləri (Modul 1)


 Nümunə izah: Məntiq əməliyyatları

Nümunə tapşırıq: Virtual robotun proqramlaşdırılması (şagird izahı)Nümunə tapşırıq:
Uşaqlar üçün proqramlaşdırma və robototexnika kursumuzun tələbəsi tərəfindən hazırlanmış çox funksiyalı ölçmə qurğusu.


Qurğu Arduino simulyatoru ilə hazırlanıb, otaqdakı temperatur, qaz və işıq səviyyəsini ölçüb LCD ekrana çıxarır. Qurğunun proqramlaşdırılması üçün C++ proqramlaşdırma dilindən istifadə edilib. Python proqramlaşdırma dilində tələbəmizin hazırladığı Rəngi tap oyunu. Contact: +994507160496

Facebook: https://www.facebook.com/edtech.az

Instagram: https://www.instagram.com/edtech.az/

Youtube: https://www.youtube.com/c/EdTechAzerbaijan

Email: info@edtech.az

Website: www.edtech.az

Jafar Jabbarli 44, Yasamal, Baku, Azerbaijan AZ1073