Uşaqlar üçün proqramlaşdırma dərsləri

Günümüzün rəqəmsal dünyasında artıq proqramlaşdırma və alqoritmik düşüncə təməl bacarıqlardan biri hesab olunur. Problem həll etmə, yaradıcılıq, məntiqi təffəkkür, tənqidi- yanaşma  kimi 21 əsr bacarıqlarının inkişaf etdirdiyimiz dərslərimizdə, uşaqlar öz animasiyalarını, videolarını, oyunlarını hazırlamaqla əyləncəli formada ilkin proqramlaşdırma vərdişlərini əldə edirlər.

Dərslərimizdə 1-3 cu sinif şagirdlər və 4-6 sinif şagirdləri üçün ayrı-ayrı qruplar şəkilində təşkil olunur və peşəkar müəllim heyəti tərəfindən tədris edilir. Tədris zamanı şagirdlər alqoritm qurmaq, problem həll etmək, yaradıclıq, məntiqi təfəkkür kimi 21 əsr bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Dərslərimizdə Kodable, Scratch 3.0, Code.org, Tynker,Scratch Jr kimi resurslardan istifadə olunur. Dərslərimizdə şagirdlərimiz 

haqqında bilik və bacarıq əldə edirlər.

Niyə uşaqlar üçün proqramlaşdırma?