Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza

Artırılmış reallıq müasir təhsilin ən son trendlərindən biridir. Artırılmış reallıq virtual dünya ilə real aləmi özündə birləşdirən müasir texnologiyadır.  Virtual reallıq isə tamamı ilə kompüter elementləri vasitəsi ilə mövcüd olan, real həyatda mövcud olmayan reallıq formasıdır. Artırılmış reallıqda real həyat elementlərinin üzərinə müxtəlif ünsürlər əlavə edilməklə əldə olunursa, virtual reallıq adından da görüldüyü kimi yalnız virtual olaraq mövcuddur. İstifadəçi virtual reallığa adətən xüsusi baş geyimi, eynək və s. istifadə edərək daxil olur. 

Təlim zamanı müxtəlif Artırılmış reallıq nümunələri nəzərdən keçiriləcək, onların dərslərdə istifadə qaydaları izah olunacaqdır. Müəllimlərə artırılmış reallıqdan istifadə etməklə hazırlanmış dərs nümunələri təqdim olunacaqdır.

Artırılmış və virtual reallıq təlimlərinə qoşulmaq üçün əlaqə vasitələrimizlə bizə müraciət edə bilərsiz.

1