Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza

Bu layihədə Python proqramlaşdırma dilində yazılmış və istifadəçiyə müəyyən edilmiş vaxt ərzində geri sayım edən və geri sayım bitdikdə bir səs faylı səsləndirən bir proqram hazırlayacağıq. Aşağıda proqram kodu ətraflı izahı edilmişdir:

Kitabxanaların daxil edilməsi

from playsound import playsound

import time

- `playsound`: Bu kitabxana səs fayllarını oynatmaq üçün istifadə olunur.

- `time`: Bu kitabxana zamanı idarə etmək üçün funksiyalar təqdim edir, məsələn `sleep` funksiyası müəyyən edilmiş saniyə qədər gözləmək üçün istifadə olunur.


Geri Sayım Funksiyası

def gerisayim(san):

    while san > 0:

        print(f'Qalan vaxt {san} saniye')

        time.sleep(1)

        san -= 1

    print("Vaxt bitmisdir !")

    playsound(r'C:\Users\Teacher\Desktop\Koders Kod\Alarm\alarm.mp3')


- `gerisayim(san)`: Bu funksiyaya `san` adlı bir parametr verilir ki, bu da saniyə ilə geri sayım üçün istifadə olunur.

- `while san > 0`: Bu döngü `san` sıfırdan böyük olduğu müddətcə çalışır.

    - `print(f'Qalan vaxt {san} saniye')`: Hər döngü iterasiyasında qalan vaxtı ekrana yazdırır.

    - `time.sleep(1)`: Proqramı 1 saniyə gözləyir.

    - `san -= 1`: `san` dəyişənini bir vahid azaldır.

- `print("Vaxt bitmisdir !")`: Geri sayım bitdikdə bu mesajı ekrana yazdırır.

- `playsound(r'C:\Users\Teacher\Desktop\Koders Kod\Alarm\alarm.mp3')`: Geri sayım bitdikdə verilmiş yolda yerləşən səs faylını işə salır.

İstifadəçi Girişinin Alınması

san = int(input("Istediyiniz vaxti daxil edin: "))


- `input("Istediyiniz vaxti daxil edin: ")`: İstifadəçidən geri sayım üçün saniyə daxil etməsini istəyir.

- `int()`: Daxil edilən dəyəri tam ədədə çevirir və `san` dəyişəninə təyin edir.


Geri Sayım Funksiyasının Çağırılması

gerisayim(san)

- İstifadəçidən alınan dəyər `gerisayim` funksiyasına ötürülür və geri sayım prosesi başlayır.


Ümumi İş Prinsipi

1. Proqram başladıqda istifadəçidən geri sayım üçün bir vaxt daxil etməsi tələb olunur.

2. İstifadəçi vaxtı daxil etdikdən sonra, geri sayım funksiyası çağırılır və saniyələri bir-bir azaldaraq ekrana qalan vaxtı yazdırır.

3. Geri sayım sıfıra çatdıqda, ekrana "Vaxt bitmisdir !" mesajı yazılır və təyin edilmiş səs faylı çalınır.


Bu proqram sadə bir geri sayım taymeri yaratmaq üçün ideal bir nümunədir və Python-da funksiyalar, dövrlər və kitabxanalardan istifadəni göstərir.

1