Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza

“Tədris prosesində internet resurslarından istifadə” təlimi

Bu təlim zamanı siz müasir internet resurslarından istifadə qaydalarını, dərslərinizə inteqrasiya formalarını öyrənəcəksiniz. Təlimlərimizin iştirakçıları resurslar haqqında nəzəri və  praktik məlumat əldə etməklə yanaşı, həmin resurlarda işləmək və  təlimçinin köməyi ilə öz resursunu hazırlamaq, dərslərində tətbiqdən sonra təlimçi ilə müzakirə etmək imkanı da qazanacaqdır. 

Təlim zamanı aşağıdakı mövzularda resurslarla tanış olacaqsız: 

1