Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza

“Tədris prosessində  planşet tətbiqetmələri” təlimi

Planşet tətbiqetmələri tədris prosesində hər gün daha çox istifadə olunan öyrənmə alətləridir. Dünyanın bir çox aparıcı məktəblərində istifadə olunan bu tətbiqetmələr artıq ölkəmizdə də bir çox məktəbdə istifadə olunmaqdadır.
Hər gün daha geniş vüsət alan bu tendesiyada iştirak etmək, dünyanın ən qabaqcıl və müasir öyərənmə və öyrətmə alətləri ilə tanış olmaq üçün sizləri  “Tədris prosessində  planşet tətbiqetmələri” təliminə qoşulmağa dəvət edirik

Təlim zamanı aşağıdakı tətbiqetmələrlə tanış olacaq, onlardan istifadə bacarıqlarına yiyələnəcəksiz:

1