Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza

EdTech Azərbaycan texnologiyanın məktəbin və onun müəlliminin və inzibati heyətinin fəaliyyətindəki rolunun hər bir sahəsini əhatə edən konsultasiya və məsləhət xidmətini təqdim edir. Bizim konsultasiya xidmətimizə daxildir:

Məktəblərin təhsildə texnologiyanın tətbiqi ilə bağlı buraxdığı ən böyük səhv, bir çox halda kifayət qədər planlaşdırmadan və mövcud vəziyyəti araşdırmadan hər hansısa bir proqramlardan və ya qurğulardan istifadəyə başlamaqdır. Təhsil müəssisələri üçün mövcud vəziyyəti və imkanları qiymətləndirmək və araşdırmaq, hər hansısa bir layihəni tətbiq etməzdən əvvəl və Təhsil Texnologiyası ilə əlaqəli hər hansı bir məsələni strateji planlaşdırmaq çox vacibdir. Bu səbəbdən İT konsultasiya xidmətimizdən sizləri faydalanmağa dəvət edirik. Bizim üstünlüklərimiz: 

1